Soort Cafe | Openingstijden | Muziek | Adresgegevens | Karaoke | Huisregels | Disclaimer | Eten in Timeless | Personeel | Timeless Klantenkaart | Entreebeleid


Niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke toestemming van de maker ervan.

Deze website is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en gasten van Café Timeless.
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Echter Café Timeless geeft onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.

Café Timeless is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Ook de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder deze disclaimer. Café Timeless aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid naar aanleiding van de inhoud van deze website.

Tevens behoudt Café Timeless zich het recht voor om alle ingezonden gegevens naar eigen inzicht te gebruiken.

Gegevens met betrekking tot SMS worden opgeslagen, alsmede het GSM-nr. waar de SMS is heengestuurd. Café Timeless behoudt zich het recht voor ook deze gegevens naar eigen inzicht te gebruiken.