Soort Cafe | Openingstijden | Muziek | Adresgegevens | Karaoke | Huisregels | Disclaimer | Eten in Timeless | Personeel | Timeless Klantenkaart | Entreebeleid


·         Indien u Café Timeless betreedt bent u verplicht zich te onderwerpen aan onze huisregels en gelden alle maatschappelijke normen.

·         Toegang alleen als u minimaal 18 jaar bent. Bij twijfel kunnen wij u ALTIJD vragen naar een geldig legitimatiebewijs en indien u later geboren bent de toegang weigeren of alsnog ontzeggen.

·         Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee te brengen én te nuttigen in het café of op het terras.

·         Camera’s waken over uw en onze veiligheid.

·         Van donderdag t/m zaterdag is het verplicht gebruik te maken van onze garderobe. Zonder   bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

·         U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze in het café of op het terras te nuttigen.

·         Het is ten strengste verboden in Café Timeless drugs te gebruiken, te verhandelen of in bezit te hebben.

·         Het is ten strengste verboden materialen zoals wapens, stokken, messen, blik etc., waarmee anderen letsel kan worden toegebracht, in Café Timeless bij u te dragen.

·         U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

·         Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

·         U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten.

·         Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de zaak in verband met storing van onze elektronische apparatuur.

·         Voor de gokautomaten geldt de regel: slechts één kast per persoon. Groepsvorming rond de gokautomaten wordt door ons niet wenselijk geacht.

·         Wij behouden ons het recht voor u geen alcohol meer te schenken.

·         Bij constatering van diefstal, vernieling of opzettelijk toebrengen van enig letsel aan anderen, zullen wij onmiddellijk de politie inschakelen.

·         Bij constatering van onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.

·         Luidruchtig gedrag, ongewenste intimiteiten, ruzie en vechten wordt in Café Timeless niet getolereerd.

·         Alle huisregels gelden in de zomermaanden ook op ons terras.

·         U dient alle aanwijzingen van onze medewerkers te respecteren en indien nodig op te volgen. Bij calamiteiten moet u hun aanwijzingen opvolgen.

·         Klachten, van welke aard dan ook, kunt u bij de directie melden.

·         Wanneer u de toegang ontzegd wordt, kunt u de ontzegging met de directie bespreken tijdens het wekelijkse spreekuur. U dient hiertoe een afspraak te maken.

·         Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

 

Café Timeless en haar medewerkers wensen u een prettig verblijf!